סדנאות/הרצאות

הכשרת "שומרי סף" – לאיתור ועזרה לאדם במצוקה
משך ההכשרה: שעה וחצי.

מרצה: איילת אלדן – בעשור האחרון, מדריכה ארצית בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי ביחידה להתמודדות עם משברים ומניעת אובדנות. מטפלת רגשית בפסיכותרפיה (M.A.) מטפלת בתחנה לבריאות הנפש, מדריכת חוסן.

כיום, אולי יותר מתמיד, כאשר אנו חיים במציאות של אי וודאות מתמשכת, צפים ועולים מורכבויות וקשיים נפשיים, אשר בחלקם מלווים בדיכאון ובהפרעות חרדה שונות, הפוגעים באחוז לא מבוטל מן האוכלוסייה.
מטרת ההרצאה היא להכשיר את הסביבה להוות "שומרי סף" עבור אדם במצוקה; להגביר את היכולת לאתר אדם בסיכון ולהגיש לו עזרה נפשית ראשונית.
הכשרת "שומרי סף" נועדה לכולנו – הורים, צוותי חינוך, מרצים וסטודנטים במוסדות אקדמאיים, אנשים העובדים בארגונים שונים וחברים בקהילות ובקבוצות שונות.

בדצמבר 2013, לאחר מספר שנים של פיתוח, מחקר ולמידה מתוכניות ברחבי העולם, עברה בממשלה, פה אחד, החלטה על הקמת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות במדינת ישראל. מניעת התאבדות הוכרזה כאינטרס לאומי שיש להתמודד עמו במהלך משותף של משרדי הממשלה והרשויות ובהובלת משרד הבריאות, במטרה לצמצם את מקרי האובדנות וניסיונות ההתאבדות .
תופעת האובדנות מדאיגה ביותר.

נתונים כלליים במדינת ישראל:

  • כ-450-500 אנשים מתאבדים בישראל בכל שנה .
  • למעלה מ-6,000 איש מגיעים בכל שנה לחדרי המיון בבתי החולים לאחר ניסיון התאבדות.
  • מקובלת ההערכה היא שקיים תת דיווח של למעלה מ-23% על אובדנות בכלל.
  • אובדנות היא הסיבה השנייה למוות בקרב בנים בגילאי 15-29בכל העולם והסיבה השלישית – בקרב בנות.

המבנה הכללי של ההכשרה:

  • מבוא – מיהו ומהו שומר הסף למניעת אובדנות.
  • היכרות עם תופעת האובדנות – מעט נתונים בעולם ובישראל.
  • זיהוי – סימני מצוקה, רמזים ישירים ועקיפים וגורמי סיכון לאובדנות.
  • מודל Q.P.R – כלי לניהול עזרה ראשונה נפשית

עם תחילתה של התוכנית הלאומית והכשרת הציבור "כשומרי סף" נרשמה מגמת ירידה באובדנות, אך הדרך עוד ארוכה.